Yalıtım tuğlaları

DR.YT/01 STRAFORLU TERMO TUĞLALAR
DR.YT/02 DÜŞEY DELİKLİ GEÇMELİ TUĞLA